Top 5 důvodů proč by Vaše dítě mělo začít tancovat!

Objevili jste taneční sport, ale stále váháte, zda přihlásit vaši dceru či kluka? Připravili jsme si pro vás seznam top 5 důvodů, proč je skvělý nápad vybrat právě taneční sport pro Vaše děti.

Děti
Děti

 

Nejprve je dobré říct, že začít se dá opravdu v každém věku. Samozřejmě i u tancování, jako u každého jiného sportu platí, že čím dříve tím lépe, ale tancování je specifický sport, kde i člověk, který začne například v sedmnácti může dosáhnout velmi kvalitních výsledků.

Tanec obecně pomáhá velmi dobře zlepšovat dětem soustředit se v delších časových intervalech, zlepšuje jejich schopnosti učení a také posiluje jejich kognitivní myšlení. Děti se naučí disciplíně a odhodlání, které se může kladně podepsat na jejich budoucí povaze a charakteru. Je ale velmi důležité si dávat pozor na to, aby dítě nebylo pod velkým tlakem, musíme si uvědomit, že většina menších dětí dělá sport pro zábavu, ne pro výsledky. Velký tlak a stres ze strany trenéra a rodičů v mladém věku může způsobit úzkost a mít neblahý vliv na jejich povahu a lásku ke sportu všeobecně.

1) Sebevědomí

Tanec učí dítě, jak být zdravě ambiciózní. Každý si určí vlastní cíl, většinou jich je více, jelikož v tanci je velké množství cílů, které si tanečník může stanovit (např. dosažení nějaké taneční třídy). Proto je dobré,  že se děti naučí, že některé cíle jsou dlouhodobé a musí na nich pracovat neustále a nesmí se nechat srazit jednou prohrou, jedním nezdarem, a naopak učit se radovat z malých věcí.

Názory druhých hrají velkou roli v tanci, přeci jenom je tanec estetický sport a ostatní na vás koukají a hodnotí ať už o tancování vědí hodně či málo. Děti se tak naučí, přijímat sama sebe a přijímat hodnocení druhých a kriticky hodnotit, z jakého názoru si něco vzít pro sebe a který názor „vypustit“,  a nebrat si ho k srdci.

Neexistuje lepší pocit, než když tanečník konečně zatančí danou sestavu či figuru po několika marných pokusech. Čím víc takových malých cílů se nám podaří splnit, tím více bude tanečník sebejistější a sebevědomější a v budoucnu se bude nové věci učit mnohem rychleji.

 

Moderní tanec
Moderní tanec

2) Kreativita a vyjádření emocí

Tanec je sport výkonnostně-estetický. To znamená, že je zde brán ohled na umělecké vyjádření pocitů, myšlenek a emocí člověka. Tanec má pobavit nestranného diváka, má způsobovat radost. Z tohoto důvodu je tanec skvělý sport pro děti, jelikož menší děti mají velkou potřebu vyjadřovat svoje emoce, jsou neustále pohybově aktivní a energické. Když se správně nastaví hranice a děti se naučí své emoce vyjadřovat v rámci tance, pak je toto spojení skvělé pro jejich tvůrčí potenciál, jelikož svými pohyby mohou vyjádřit nespočet emocí.

3) Pracovní morálka a disciplína

Pracovní morálka a disciplína je velmi důležitá jak v jiných sportech, tak samozřejmě i v tancování. Je důležité vštěpovat dětem od začátku nějaká pravidla, která jsou nastavena jak v klubu například tanečník vůči trenérovi, ale je důležité vymezit i pravidla partner vůči partnerce. Tanec je schopen tanečníka naučit odpovědnosti, odhodlání a ctižádosti. Tanečník nikdy nesmí zapomenout, že je součástí páru, že není sám za sebe, ale má velkou odpovědnost za svoje chování vůči partnerovi. Tanečník se musí naučit, jak správně komunikovat se svojí/svým partnerkou/partnerem, naladit se na stejnou vlnu a dokázat se občas vcítit do druhé osoby a také umět uznat svoji chybu.

4) Sociální dovednosti 

Tanec má být hlavně zábava a jelikož se děti na trénincích setkávají ve skupinách, pomáhá jim to v rozvoji sociálních dovednosti. Například lepší začleňování do skupin, komunikace a práce ve skupině. Integrace s dětmi ve stejné věkové kategorii je důležitá a mohou vzniknout přátelská pouta, nezbytná pro dospělý život. Nejen pro děti, ale i jejich rodiče, kteří se chodí občas podívat na trénink svého dítěte zde mohou narazit na rodiče ostatních dětí a seznámit se a navázat například přátelských vztah.

5) Fyzické benefity

Tanec je sport, který spojuje všechny možné motorické dovednosti a schopnosti a nezaměřuje se pouze například na jednu či dvě. Děti se musí naučit poslouchat rytmus a poté na tento rytmus hýbat tělem, naučí se lépe ovládat své tělo a tím zlepší svojí koordinaci. Velmi rychle, při pravidelném tréninku, se zlepšuje vytrvalost, síla celého těla a flexibilita. Tanec pomáhá udržovat zdravý životní styl, ze kterého mohou děti v budoucnu velmi čerpat. Obecně má tanec dobrý vliv na celé tělo, mysl a náladu tanečníka.

 

Bez ohledu na věk, kdo jste, co jste dělali před tím, tanec vám může změnit život. Zkuste pár tanečních lekcích a třeba zjistíte, že tanec je pro vás, pro vaše dítě, ten pravý sport.

Pokud jste začali přemýšlet o tom, že vyzkoušíte taneční sport, určite si vybere jeden z našich kurzů pro všechny věkové kategorie. Nabídku nalezente na naších webových stránkách.