Rozvrh tanečních kurzů

Rozvrh tanečních kurzů v TK Rytmus Bakov nad Jizerou

Bakov - Harmonogram 2. pololetí 2022:2023
Bakov - Harmonogram 2. pololetí 2022:2023

Rozvrh tanečních kurzů v Mladé Boleslavi a Kosmonosích

MB - Harmonogram 2. pololetí 2022:2023
MB - Harmonogram 2. pololetí 2022:2023